Zapraszamy do sekcji Biuletyny, gdzie znajdzie dostępny już Biuletyn nr 1 wrześniowych Klubowych MP w BnO!

Wkrótce zostanie uzupełniony o informacje dotyczące możliwości wyżywienia oraz nagród o jakie będzie walczyć podczas KMP.

W najbliższym czasie pojawią się również szczegółowe parametry tras po ostatnich poprawkach z początku sierpnia.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *