Wszystkie 3 imprezy zostaną rozegrane w Puszczy Białej rozciągającej się od Narwi do Bugu. W zakolu tej pierwszej rozegrane zostaną Mistrzostwa biegowe, nad brzegiem drugiej – Mistrzostwa rowerowe.

Puszcza Biała to prawie całkowicie las sosnowy, ale nie na podłożu piaszczystym, co będzie ważne dla rowerzystów. Puszcza to teren w większości dość płaski z niewielkimi wydmami dochodzącymi do 15-20m wysokości.

Bieg na orientację – Warszawska Mila

Teren zawodów to w przeważającej większości las sosnowy, przeważnie płaski. W części bliżej zakoli Narwi teren podmokły z bardziej gęstym lasem dębowym.

Niewielkie wydmy z bogatą mikrorzeźbą. Las w większości z bardzo bogatą drożnią.

Po pracach leśnych w roku bieżącym pozostawione są małe drzewka, gałęzie, jałowce co zdecydowanie utrudnia poruszanie się i spowalnia bieg.

Teren oraz centrum zawodów zlokalizowane we wsi Pawłówek znane z OOM 2005 oraz GPMaz 2006.

Bieg sprinterski ze startem i metą na najdłuższym rynku w Europie w polskiej wenecji – Pułtusku. Starówka z wąskimi uliczkami, kanały wodne oraz park zamkowy będą areną sprintu nocnego podczas KMP.

Całość terenów pokryta archiwalnymi mapami dostępnymi w Aktualnościach – Pawłówek, Szygówek, Ponikiew i Pułtusk-Rynek


Rowerowa Jazda na Orientację – KMP Sprint, MP Pościgowy oraz Mass start

Teren – mazowiecki, o podłożu piaszczystym, z pewną liczbą wydm oraz dołów, las mieszany o regularnej sieci przecinek oraz znacznej ilości ścieżek o ograniczonej przejezdności, po których  oprócz kartografów nie jeżdżono rowerami.

Na terenie znajduje się kilka jeziorek, okolonych scieżkami.

Na wielu duktach oraz ścieżkach znajdują się liczne odłamki gałęzi.
Z powodu zalegających bardzo licznych gałęzi zdecydowanie odradza się jazdę poza ścieżkami.

Część ścieżek wydeptanych przez zwierzęta nie zostało naniesionych na mapę.

W kilku miejscach wybrane ścieżki zwierzęce zostały oznaczone na mapach symbolem 705 – znakowana trasa (przerywana czerwona linia).
W terenie ścieżki te zostają oznaczone biało czerwonymi wstążkami.

Teren znany z GPM w 2014 roku oraz Warszawskiej Mili w 2015. Dostępne są jednak tylko mapy biegowe.

Centrum zlokalizowane będzie na łące pośrodku mapy – dojazd od Rynii.